Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 978
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36242888: 2 LUMU, s.r.o.
36765929: 4 VISION s.r.o.
36225100: A & V & K, s.r.o.
36253855: A.T.Servis, a.s.
36615951: AB Real, s.r.o.
36262820: ABATEK, s.r.o.
32843828: Adriana Kabelová
40749797: Adriana Piknová - DAMI
37470183: Adriana Šimončičová - SMT
40750345: Adriana Švecová - A.D.A. style
36239887: AG FOIL SLOVAKIA s.r.o.
36256196: AGE color, s.r.o.
34132252: AGROBAK, spol. s r.o.
36241512: AJMAR, s.r.o.
36250368: AKTIVIA, s.r.o.
31209386: Alena Čulenová - zubný technik
34667008: Alena Drahovská - A.D.
33699976: Alena Miháliková
30750008: Alena Panáková - CLASSIC
32836511: Alena Zemanová